Sebastian Wierzbicki SLD Grzegorz Kałowski PZŁSKandydat na Prezydenta Warszawy z ramienia SLD Sebastian Wierzbicki planuje kompleksową modernizację Toru Łyżwiarskiego Stegny. Rozbudowa zakłada między innymi zadaszenie obiektu, które umożliwi jego całoroczne użytkowanie.

Sukcesy polskich panczenistów na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, w tym Katarzyny Woźniak z klubu WTŁ Stegny Warszawa, pokazały, że Polska ma ogromny potencjał w tej dyscyplinie sportu. Medale naszych sportowców robią tym większe wrażenie, że w naszym kraju nie ma żadnego krytego toru łyżwiarskiego na którym trenować można przez cały rok.

Projekt modernizacji toru łyżwiarskiego Stegny był zapisany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m. st. Warszawy na lata 2005-2009 m.in. dzięki staraniom radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Niestety, w 2008 roku z powodu kryzysu, Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zadecydowała o jego wykreśleniu z WPI. Sebastian Wierzbicki uważa, że najwyższy czas powrócić do pomysłu. Dziś najgorszy okres kryzysu mamy za sobą, a dzięki nowoczesnym technologiom prace na Stegnach nie będą kosztowały ponad 200 mln zł jak zakładał Ratusz, ale mniej niż 100 mln zł. Ponadto Wierzbicki sugeruje współfinansowanie inwestycji przez Ministerstwo Sportu, co było również kiedyś rozważane.

– Przypominam, że miasto wykonało już pierwszy etap modernizacji Toru Łyżwiarskiego Stegny, a w 2008 roku wydało 3 mln zł na projekt zadaszenia – przypomina kandydat na Prezydenta Warszawy Sebastian Wierzbicki. –  Prace realizowane były przy założeniu wykonania w najbliższym czasie zakrycia toru i jeśli wkrótce się to nie stanie, to wydane wówczas na nowe urządzenia miliony przepadną, a obiekt będzie niszczał.

Sebastian Wierzbicki zwrócił się w imieniu Klubu Radnych SLD do Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o ponowne wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej modernizacji ośrodka Tor Łyżwiarski Stegny. Projekt jest tym ważniejszy, że przysłuży się nie tylko sportowcom, ale i mieszkańcom Warszawy.