Sebastian Wierzbicki jako Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy wziął udział w spotkaniu Rady Honorowych Obywateli m.st. Warszawy. Uczestniczyli w nim Honorowi Obywatele: prof. Witold Kieżun, prof. Marek Kwiatkowski, Sławomir Pietras, Irena Santor, prof. Henryk Skarżyński, Maria Stypułkowska-Chojecka pseud. „Kama”, gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski pseud „Motyl” oraz Stanisław Wyganowski oraz prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i prezydium Rady Miasta. Tematem przewodnim spotkania była odbudowa Warszawy po 1945 roku, a dyskusję zainicjowała prelekcja varsavianisty Jerzego Majewskiego, współautora książki Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945-1952. 3539