Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz odwołała dziś z funkcji dyrektora szpitala przy ul. Madalińskiego prof. Bogdana Chazana. Wnioski z kontroli przeprowadzonych w placówce wykazały m.in. stosowanie nieaktualnych regulaminów, braki i bałagan w dokumentacji medycznej, brak właściwego poinformowania pacjentki o przysługujących jej prawach i możliwościach oraz iż kolejne zlecane badania były bezcelowe i jedynie przedłużały postępowanie.

Przewodniczący warszawskiego SLD Sebastian Wierzbicki już wcześniej domagał się przeprowadzenia kontroli w tym szpitalu, jak i odwołania dyr. Chazana.

– Po takich wnioskach z kontroli decyzja Hanny Gronkiewicz-Waltz mogła być tylko jedna. Należy jednak żałować, że została ona podjęta tak późno, nawet mimo publicznego przyznania się dyr. Chazana do łamania prawa i jego zapowiedzi, że będzie tak postępował nadal – podsumował decyzję Przewodniczący Wierzbicki.