Posłowie Sojuszu złożyli projekt ustawy regulującej prawa byłych właścicieli do rekompensaty z tytułu nacjonalizacji nieruchomości w latach 1944-1962. Polska jest jednym z ostatnich krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które nie rozwiązały jeszcze problemu reprywatyzacji.

Projekt Sojuszu  ma uniemożliwić odbieranie placów, parków, budynków, gdzie są przedszkola i szkoły, czy zabytkowych kamienic, osobom , które de facto wcale tych nieruchomości nie miały przed wojną. Jak napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy, ma ona na celu:
– zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli (w sposób adekwatny do kondycji finansowej państwa);
– rozwiązanie nabrzmiałego problemu dotyczącego lokatorów znacjonalizowanych nieruchomości będących ofiarami „czyścicieli kamienic”
– ochronę przestrzeni publicznej (parków, szkół, przedszkoli, boisk, dziedzictwa narodowego, np. Królikarni) przed skutkami dzikiej reprywatyzacji.

Zapoznać się z projektem ustawy autorstwa klubu SLD można >>> TUTAJ