Dziś na targowisku w Ursusie przekonywaliśmy do pomysłu SLD, że należy zlikwidować opłatę targową. Nasza akcja spotkała się z pozytywnym odzewem zarówno sprzedających, jak i kupujących. SLD Lewica Razem domaga się zniesienie opłaty targowej, co pozwoli na utrzymanie wielu miejsc pracy. Należy zauważyć, że działalność kupiecka ma często charakter rodzinny, a także stanowi samozatrudnienie, co dodatkowo obniża poziom bezrobocia, umacnia rodzinne więzi oraz uczy przedsiębiorczości rozwijając rynek lokalny.

IMG_5822

W spotkaniu udział wziął udział Sebastian Wierzbicki – Kandydat na Prezydenta m. st. Warszawy, a także m. in. Ryszard Kalisz – Poseł na Sejm RP, oraz Włodzimierz Piątkowski – kandydat KKW SLD Lewica Razem do Rady m. st. Warszawy z Bemowa, Ursusa i Włoch.

Opłata targowa w obecnej postaci stanowi archaizm – obecny stan prawny jest wyrazem zaniechania legislacyjnego. Opłata łączy się ze świadczeniem na rzecz organów władzy i administracji publicznej jednak nie ma ona charakteru ekwiwalentnego. Kupcy nie otrzymują nic w zamian, bowiem dochody z niej uzyskane nie są przeznaczane na sprzątanie, modernizację, czy niezbędne naprawy targowiska, lub innego miejsca w którym dokonywana jest sprzedaż.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że opłata ta ma pewne cechy podatku. W istocie opłata targowa nie stanowi ,,opłaty” lecz ,,quasi-podatek”, co w kontekście osób dokonujących sprzedaży na targowiskach i całego systemu opłaty targowej pozbawia ją racjonalności i celu istnienia.

Zniesienie opłaty targowej pozwoli na utrzymanie wielu miejsc pracy. Należy zauważyć, że działalność kupiecka ma często charakter rodzinny, a także stanowi samozatrudnienie, co dodatkowo obniża poziom bezrobocia, konserwuje rodzinne więzi oraz uczy przedsiębiorczości, tym samym rozwijając rynek lokalny.

Skutki zniesienia opłaty targowej dla kupców mają charakter łańcuchowy. Zwolnienie codziennego zarobku z ciężaru opłaty pozwoli po pierwsze na spadek cen towarów sprzedawanych na targowiskach, po drugie na zwiększenie konsumpcji, po trzecie na zachowanie stanowisk pracy dla wielu z drobnych przedsiębiorców.